11e initiatief Recycling / Circulair werken

Image

Aangezien Weinheimer natuursteen© MVO uiterst serieus oppakt, hebben wij Van Happen Containers een rapportage laten opstellen van onze recyclingprestaties in 2018.

Met de huidige afvalstroom is verbeteren welhaast niet mogelijk doordat wij volgens de conclusie uit deze rapportage in 2018 op bijna 100 % zitten door de samenwerking met Van Happen Containers.

Weinheimer natuursteen© & Van Happen Containers hebben zich ten doel gesteld om samen duurzaam te ondernemen. Samen met leveranciers, klanten en kennisinstellingen wordt continu gewerkt aan het optimaliseren van People, Planet en Profit. Bij Van Happen Containers met name ook door modern materieel, innovatieve technische oplossingen en een onderscheidende HR aanpak.

Ten aanzien van afval ziet zowel Weinheimer natuursteen© en Van Happen Containers alleen maar mogelijkheden. Van Happen Containers beschouwt zich dan ook meer en meer als grondstofleverancier. Het doel van zowel Weinheimer natuursteen© en Van Happen Containers is om afval zodanig te scheiden, sorteren en voor te bewerken dat er nieuwe toepassingen mogelijk zijn.

Na-scheiding en sortering

Van Happen Containers realiseert na-scheiding van de via Weinheimer natuursteen© verkregen afvalstroom zoals puin en bedrijfsafval. Daarmee worden waardevolle grondstoffen uit deze afvalstroom verkregen. Bijna 97 % van het afval wordt gescheiden – gerecycled.

Deze prestaties worden behaald doordat Van Happen Containers beschikt over de faciliteiten, machines en installaties om afval te sorteren en voor te bewerken. Voorbewerken geschiedt om het recycleproces verder in de keten te vereenvoudigen, waardoor de kans op waardevol recyclen toeneemt. Weinheimer natuursteen© sorteert ook reeds materialen die nog circulair in te zetten zijn te verwerken zijn binnen het productieproces van Weinheimer natuursteen© van gescheiden van het puin, waardoor de afvoer via Van Happen Containers van puin ook daadwerkelijk puin betreft of bedrijfsafval. Van Happen Containers werkt net als Weinheimer natuursteen© met partners samen om zoveel mogelijk grondstoffen te verkrijgen uit de verkregen afvalstroom.

Toelichting: alle informatie berust op de actieve monitoring en meting van de prestaties van de organisatie / Van Happen containers.  De in de rapportage genoemde statistieken zijn betrouwbare statistieken. De procespresentaties worden bij Van Happen Containers gemanaged door middel van een managementsysteem dat gecertificeerd is op basis van ISO 9001, ISO 14001, MVO Prestatieladder niveau 4, CO2 Prestatieladder niveau3.

Download Recycling RapportageWeinheimer Natuursteen
Image
Image

advertentie