6e initiatief: Vastrada krijgt plekje in Vastrada

Door Cor Voorter

Woensdag 25 maart was er een feestelijke bijeenkomst in Orbis Vastrada. Het bestuur van de Verenging van Natuurvrienden maakte haar opwachting in de grote zaal van het zorgcentrum en kwam niet met lege handen. Het was een grote wens van medeoprichter en ere bestuurslid van de vereniging, Evert Zits om een door hem gemaakt kunstwerk, voorstellende de Heilige Vastrada, een permanente plek te geven in de hal van het zorgcentrum.
De reden voor zijn wens gaat terug in de rijke historie van het eeuwenoude Susteren en naar het jaar 1968. In dat jaar werd het voormalige zusterklooster, waarin het bejaardenhuis was ondergebracht, na een verbouwing het nieuwe bejaardenoord met de naam “Vastrada”. Niet alleen vanwege de historische betekenis van deze plaatselijke heilige, maar ook vanwege de grote deugden die haar worden toegeschreven als toeverlaat voor armen, zieken en hulpbehoevenden. Een mooie toepasselijke naam!

Een andere reden is dat de persoon van Vastrada onlosmakelijk is verbonden met de ontstaansgeschiedenis van Susteren. Zij was immers de moeder van bisschop Gregorius en de grootmoeder van bisschop Albericus. Deze laatste twee zijn twee van de belangrijkste heiligen van Susteren. Vastrada, Gregorius en Albericus werden alle drie in de kerk van Susteren begraven. Vastrada raakte in de loop der tijd in de vergetelheid en er zijn van haar geen relieken bewaard gebleven.

Het is aan de priester dichter Jacq. Schreurs te danken dat Vastrada niet voorgoed in de nevelen van de oudheid is verdwenen. Hij dichtte haar in 1937 een prominente rol toe in het Spel der Heiligdomsvaart en voert haar ten tonele als een beminnelijke edelvrouw, die steun en troost biedt aan zieken, armen en hulpbehoevenden.

Anno 2015 kwam de historicus Evert Zits tot de conclusie dat een beeltenis van de naamgeefster al die jaren heeft ontbroken. Alléén zijn er geen afbeeldingen bekend die Vastrada waarheidsgetrouw afbeelden. Daar lag voor de kunstenaar Evert Zits een uitdaging die hij met veel verve aannam. Geïnspireerd daar enerzijds de historie en anderzijds de legende rond de persoon Vastrada kwam onder zijn handen een beeld van deze heilige vrouwe tot stand.

Het beeld van Vastrada werd door verenigingsvoorzitter Jos Douven aangeboden aan manager Miranda Feijen. Beiden wezen op de goede onderlinge verstandhouding en spraken de wens uit dat deze nog lang mocht voortduren. De onthulling vond plaats door Evert Zits en emeritus pastoor Jan Reijnders. Deze laatste had nog een extra taak: het inzegenen van het beeld van Vastrada. Daarna was er voor cliënten, managementteam, het verenigingsbestuur en genodigden nog een gezellig samenzijn. René Denis en Jan van Wegberg zorgden op toepasselijke wijze voor de muzikale omlijsting met o.a. het lied De aw kirk, waarvan de tekst werd geschreven door wijlen Piet Zits.
Het plaatsen van kunstwerk werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting M. & V.O. Weinheimer Stone. Gebruikte natuursteen is Impala graniet gezoet. Naast kunstwerk een plaquette van plexiglas voorzien een lasergravure.