8e initiatief: CO2 compensatie

Clean Advantage

Weinheimer natuursteen® wil u informeren over het “Clean Advantage Programma”. Dit is een turn-key duurzaamheidsprogramma van FLEETCOR en GreenPrint. Dit programma berekent automatisch de CO2-uitstoot van ons wagenpark en compenseert tot 50% van onze uitstoot door middel van het investeren in projecten die CO2 uit de atmosfeer halen.

Om deze milieubesparende tool te gebruiken werkt Weinheimer natuursteen® samen met Fleetcor®. Met ingang van 1 juni 2017 neemt Weinheimer natuursteen® automatisch deel aan het Clean Advantage Programma en draagt Weinheimer natuursteen® bij aan een schoner milieu. De bijdrage wordt geïnvesteerd in gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten die de CO2-uitstoot in de atmosfeer compenseren of verwijderen.

Momenteel investeert het Clean Advantage Programma in vele projecten die niet alleen de CO2-uitstoot compenseren maar ook leefgebieden voor wilde dieren creëert, stortplaatsen schoonmaakt en meewerkt aan het ontwikkelen van lokale parken en recreatiegebieden. Elke nieuwe boom die wordt geplant verwijderd tot 250 kilo CO2 in zijn totale levensduur.

Samen kunnen wij werken aan een beter milieu om zo een duurzamere en gezondere toekomst te verzekeren.

fleetcorclean advantageweinheimer