Nieuws

ABN NATUURSTEEN GARANTIE

abn_garantieABN natuursteen garantie De particuliere markt is voor veel natuursteenbedrijven van grote betekenis. Zo ook voor Weinheimer natuursteen®.

De consument is de laatste jaren steeds (terecht) kritischer geworden. De natuursteenbedrijven die zijn aangesloten bij ABN realiseren zich, dat de consument een goede kwaliteit van het (natuursteen) product en de dienstverlening verlangt. Hiervoor zijn dus tweezijdige Algemene Voorwaarden opgesteld tussen de ABN (lid bedrijven), Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Consumenten die zaken doen met de leden van de ABN, weten zich verzekerd van eerlijke en duidelijke Algemene Voorwaarden. Weinheimer natuursteen® heeft deze ook onder K.v.K. nummer 13034666 gedeponeerd.

Met ingang van 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen. Hiermee onderstrepen Weinheimer natuursteen® en de ABN dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal Weinheimer natuursteen® dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen.

Voor ons meest actuele nieuws, like ons op Facebook.


WEINHEIMER NATUURSTEEN INNOVEERT IN DE KETEN

Voor opdrachtgevers is het zeer belangrijk dat zij direct gebruik kunnen maken van de deskundigheid van hun partners. Weinheimer heeft als visie dat deze B2B-relaties snel antwoord krijgen op hun vragen en hun orders online kunnen plaatsen met de juiste productspecificaties. Hierbij wordt samengewerkt met het KennisCentrum Steen en de organisaties van ondernemers DI-Stone. Zowel voor de bouw als bij gedenktekens zal Weinheimer de online mogelijkheden uitbreiden. Maatwerk en kwaliteit staan daarbij centraal. Hierdoor kunnen relaties van Weinheimer gebruik maken van vele vormen van design en innovatie in natuursteen.

Begraafplaatsen vergeten cultuurbezit?

De meeste begraafplaatsen in Nederland hebben te maken met achterstallig onderhoud en een afnemend aantal bezoeken. Dat is zeer triest en onnodig. Regionale begraafplaatsen zijn rustpunten en plaatsen van bezinning in een hectische samenleving. Op begraafplaatsen komen ook nog eens vele bevolkingsgroepen samen, ieder met een rijkdom aan rituelen. Weinheimer heeft zich daarom aangesloten bij het initiatief van het Kenniscentrum Steen en ondernemersorganisatie DI-Stone om dit tij te keren in Limburg. Regionale begraafplaatsen hebben een belangrijke functie en verdienen daarom meer aandacht van alle betrokken organisaties en bedrijven. Er zijn concrete plannen gemaakt om beter te gaan samenwerken met de beheerders van begraafplaatsen door vele kansrijke initiatieven. Als andere bedrijven hieraan willen meewerken zijn ze van harte welkom. Geef uw belangstelling door aan Leon Weinheimer en wij zullen u graag informeren en ook betrekken.

10Q Vakbedrijf
10Q staat voor kwaliteit (Quality) van een Vakbedrijf. Ook in 2014 hebben wij glansrijk voldaan aan de 10 eisen verbonden aan klanttevredenheid.

DI-Stone
De organisatie van ondernemers DI-Stone staat voor Duurzaamheid en Innovatie. Ons bedrijf is lid van DI-Stone.

KennisCentrum Steen
Het KennisCentrum Steen (sinds 1954) geeft voorlichting over de juiste toepassing van natuursteen. Wij zijn lid en maken gebruik van dit centrum.

Academie
Ook Vakbedrijven moeten voortdurend vernieuwen. Daarvoor nemen wij regelmatig deel aan de cursussen en opleidingen van deze Academie voor Vakwerk in Steen.

BEDANKJE/REFERENTIE ZENDEN MAASTRICHT

30 JARIG JUBILEUM

 • 26 september 2003 ontving Joep Weinheimer een Oorkonde ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum in de bedrijfstak natuursteen. In 2016 heeft Joep Weinheimer in goed overleg de beslissing genomen om zijn aandeel in Weinheimer natuursteen over te dragen aan Noël & Léon Weinheimer.

  Joep Weinheimer zal wel ook in de toekomst nog nauw betrokken zijn bij Weinheimer natuursteen en zal ook nog adviserende en ondersteunende werkzaamheden vervullen, zodat de opgebouwde ervaring van Joep niet verloren gaat en deze overgedragen wordt aan beide zonen.

 • oorkonde

ARTIKEL UIT STEEN EN DRUK

De activiteiten voor kwaliteitsverbetering in natuursteenbedrijven gaan gestaag door. Op basis van ervaringen bij inmiddels 80 natuursteenbedrijven wordt de aanpak steeds verbeterd. Er wordt maatwerk geleverd bij de begeleiding en er komen uitgewerkte voorbeelden. Het 10 stappenplan maakt het voor bedrijven mogelijk steeds zelf de keuze te maken of en hoe men verder gaat. Maatwerk in ieder opzicht dus.

Steen in Druk

Een kwaliteitstraject begint altijd met een basiscursus (deze is door L. Weinheimer november 2004 geslaagd gevolgd) over algemene kwaliteitsprincipes zodat iedereen weet waarover het gaat. Daarna worden bedrijven bezocht om precies na te gaan waarom men aan dit traject begint. (Weinheimer Natuursteen is hiervoor september 2005 bezocht) Wat zijn specifieke knelpunten en wensen? En vooral: wat zijn de te bereiken doelen? De gesprekken zijn altijd open en geven een duidelijk inzicht in de ambities en wat realistisch is. Een deel van zo’n gesprek leest u hieronder. Gesproken is met Léon Weinheimer van Natuursteenbedrijf Weinheimer.

Wat was voor jullie de reden om de eerste cursus over kwaliteit te volgen?
“Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij twee bedrijven die juist ISO ingevoerd hadden. Bij één bedrijf bleek dat heel goed te gaan. Ze hadden er profijt van. Ik was benieuwd wat in onze branche mogelijk zou zijn.”

En bij het andere bedrijf?
“Daar was heel veel op papier gezet. Er werd iedere acht uur van alles gecontroleerd, bijvoorbeeld ook de brandblusser. Zo heb je er als bedrijf eigenlijk niets aan.”

Willen jullie een erkenning?
“Het belangrijkst is een systeem dat voor ons goed werkt. We verwachten echter wel dat onze klanten ernaar gaan vragen. Sommige van onze vaste klanten,aannemers, zijn opgegaan in een grootbedrijf. Daar is ISO eigelijk standaard. Tevens is er van grotere bedrijven nu al vraag naar ISO-certificatie evenals naar VCA. als deze klanten het echt gaan eisen, willen wij snel kunnen certificeren.”

Kunnen jullie als bedrijf zelf ook merken dat die grotere bedrijven gecertificeerd zijn? ”
Ja , zij hebben een duidelijke werkwijze . Je kunt van ze op aan. Bij de kleinere bedrijven ontbreekt vaak een stukje administratieve controle.”

Noem een voorbeeld?
“Neem het afhalen van producten. Bij die gecertificeerde bedrijven weten ze wanneer iets klaar is en wordt de melding ‘gereed’ ook correct doorgegeven. De medewerkers komen op de afgesproken dag. Ze weten ook precies wat er opgehaald moet worden. De andere bedrijven bellen vaak of iets klaar staat. Vragen nogal eens of iets morgen klaar te hebben, maar halen dat dan veel later op. Dat kost ons veel tijd, zowel het bellen als de productie aanpassen. De gecertificeerde bedrijven betalen ook op vastgestelde momenten, wanneer de bonnen compleet zijn. Al met al is het met een gecertificeerd bedrijf prettig werken.”

Wat willen jullie bereiken met een kwaliteitstraject?
“Wij willen onze methoden zo opzetten dat het werk altijd doorgaat, ook als er iemand afwezig is. Dat dus de juiste gegevens beschikbaar zijn en dat iedereen weet wat de bedoeling is. En dat dat ook goed beschreven is. We hebben al onderdelen opgezet en verbeterd, maar het moet nog volledig worden.”

Flexibel kwaliteitstraject
Voor het bedrijf Weinheimer speelt dus een eventuele externe ISO certificering. Lang niet alle bedrijven zullen een kwaliteitstraject doorlopen tot en met externe certificering, en dat hoeft ook niet. Het kwaliteitstraject van het Centrum Natuursteen werkt toe naar een intern kwaliteitssysteem dat volledig is afgestemd op het eigen bedrijf. Dit traject kan worden afgesloten met een audit die wordt afgenomen door het Centrum. Deze audit kan jaarlijks worden herhaald. Het kwaliteitstraject is zo flexibel dat bedrijven daarna vrij eenvoudig kunnen doorgroeien naar een externe certificering met bijvoorbeeld VCA, KOMO of zelfs ISO. bron: Steen in Druk Oktober 2005.

ERKEND LEERBEDRIJF

 • Weinheimer & Zn. v.o.f. is Erkend Leerbedrijf. Dit betekend dat het bedrijf de kennis en de leermeester in huis heeft om leerlingen op te leiden tot natuursteenbewerker. Het bedrijf mag nu het praktijkdeel verzorgen, terwijl een streekschool de theorie geeft. De controle ligt bij het landelijk orgaan BouwRadius en Fundeon, die ook de erkenning afgeeft.

  Sinds de uitreiking van de Erkenning door dhr. Pele als vertegenwoordiger van Centrum Natuursteen (september 2003), behoort Weinheimer Natuursteen® tot een selecte groep van nog geen honderd bedrijven waar in Nederland het vak natuursteenbewerker geleerd kan worden.

  Dit gebeurd onder werktijd met doorbetaling van loon, voor in principe alle leeftijden. Voor werkelozen en schoolverlaters bestaat de mogelijk om te worden geschoold. Op deze wijze tracht men vakmensen op te leiden voor dit mooie beroep. Mooie producten vervaardigen uit prachtige marmer- en granietsoorten, zoals aanrechtbladen, badkamers, vensterbanken, gedenktekens, House-Signs®. Voor meer informatie omtrent scholing kan met contact opnemen met Kennis Centrum natuursteen / Di-Stone.

   

 • erkening2003
 • leermeester2003
 • Tevens werkt Weinheimer Natuursteen® samen met Stichting M. & V.O. Weinheimer Stone, op deze wijze bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de vakkennis voor hobbymatig gebruik als beeldenhouwen etc. Men kan op deze wijze kleinschalige cursussen volgen begeleidt door vakmensen van Weinheimer Natuursteen®.

  Interesse in beeldhouwcursus etc. neem contact op met Stichting M.&.V.O. Weinheimer Stone tel. 046-449 1313 of kijk op www.mvo-weinheimer-stone.info.

EEN JONG MODERN BEDRIJF

 • Weinheimer is een jong modern bedrijf. Dit is ook te merken aan het bedrijfspand, het heeft een moderne uitstraling.

  Er wordt door ons een moderne bedrijfsvoering gehanteerd, waarbij het personeel ook inspraak heeft en er overleg wordt gepleegd. Een opvallend aspect is bijvoorbeeld dat wij ervoor kiezen om klanten voor grafwerk niet te benaderen uit respect voor overledene en nabestaanden.

 • toekomst

WEEK VAN HET AMBACHT! VAKMENSEN ZIJN STEEDS MEER NODIG!

Als ambachtelijk vakman of vakvrouw werk je met je hoofd, hart én handen, want je houdt van je vak en je maakt nuttige en/of mooie dingen voor mensen. Of het nu een trendy sieraad is, een mooie tas, een decoratief gestukadoorde wand, een leuk kapsel, een geurig volkorenbrood, een natuurstenen keukenblad of grafmonument…. Je maakt mensen blij, krijgt veel waardering voor je werk, maar je krijgt het niet voor niets. Je moet natuurlijk een goede opleiding volgen en je (vak)diploma’s halen. Dat is trouwens ook al heel leuk om te doen. Zeker als je weet dat er steeds meer vraag is naar ambachtelijke vakmensen. Er zijn volop groeimogelijkheden.

Lees verder op www.mvo-weinheimer-stone.info