Privacybeleid

Privacybeleid Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com®

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Privacywetgeving in de hele Europese Unie ( EU).

Versie 2018.01

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Weinheimer natuursteen ziet het dan ook als verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website & diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Weinheimer natuursteen® v.o.f. en urngedenkteken.com®. U dient zich ervan bewust te zijn dat Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website www.weinheimernatuursteen.com of www.urngdenkteken.com geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Weinheimer natuursteen® v.o.f. en urngedenkteken.com® respecteren de privacy van alle gebruikers van hun sites en dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

  1. De bestuursleden van Stg. M. & V.O. & Weinheimer natuursteen®o.f. controleren regelmatig of zij nog voldoen aan dit privacybeleid.
  2. Intern verantwoordelijke is : L.W.J.Weinheimer

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen server van Weinheimer natuursteen® en/of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Weinheimer natuursteen® of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Weinheimer natuursteen® verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website www.weinheimernatuursteen.com & urngedenkteken.com maakt momenteel geen gebruik van cookies , wel analyseren wij hoe gebruikers onze sites gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze sites worden gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com® verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hierover hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze sites www.weinheimernatuursteen.com & www.urngedenkteken.com. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Privacybeleid – Veranderingen

Deze privacyverklaring van Weinheimer natuursteen® en urngedenkteken.com® is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze sites www.weinheimernatuursteen.com en www.urngedenkteken.com, daarnaast is deze privacyverklaring ook afgestemd op gegevens die u ons ter beschikking stelt in onze showroom etc. Eventuele veranderingen en/of aanpassingen van onze sites & diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/ uitschrijven dienst of nieuwsbrief

Momenteel stuurt Weinheimer natuursteen® geen mailing/nieuwsbrief, mocht deze wel worden verstuurd vindt u onderaan in iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen Weinheimer natuursteen® Rafaelweg 20 6114 BZ Susteren Nederland

Tel. 0031 46 449 1313 . I.v.m. Garantie op grafmonumenten kan het raadzaam zijn verhuizingen etc te melden, zodat wij ook ten alle tijden actuele gegevens hebben van onze klanten.

3. Zoals bekend heeft u ten alle tijden recht op inzage, recht op correctie en verwijdering van uw gegevens, daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit, i.v.m. dit recht zorgen wij ervoor dat u gemakkelijk uw gegevens kunt verkrijgen en deze vervolgens kunt gebruiken voor het doorgeven aan een andere organisatie, als u dit zou willen of als dit noodzakelijk is.

3a. Weinheimer natuursteen® & ungedenkteken.com, verwerkt de volgende gegevens :

  • Naam, adresgegevens van klanten
  • Indien klanten ons het telefoonnummer of e-mailadres verstrekken zal dit ook bij de klantgegevens verwerkt worden.
  • Indien klanten Weinheimer natuursteen®o.f. machtigen om facturen automatisch te incasseren zal het Iban-nummer ook bij de klantgegevens verwerkt worden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze sites of anders sites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  • Privacy by design & privacy by default
  • Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com® houdt er bij het ontwerpen van producten en diensten rekening mee en zorgt ervoor dat persoonsgegevens goed worden beschermd.
  • Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com® , laten bestuursleden van Stg. M.& V.O.Weinheimer Stone regelmatig controleren of zij nog aan dit privacybeleid voldoen. Intern is L.W.J.Weinheimer verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Vragen en feedback

Weinheimer natuursteen® en urngedenkteken.com® controleren regelmatig of Weinheimer natuursteen® v.o.f. / urngedenkteken.com® aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen :

Weinheimer natuursteen® v.o.f.
Rafaelweg 20
6114 BZ Susteren Nederland
Tel. 0031 46 449 1313
K.v.K. 13034666

Weinheimer naturstein®
Rafaelweg 20
6114 BZ Susteren Niederlande
Tel. 0031 46 449 1313
H.w.K.Aachen 3044404

Stichting M. & V.O.Weinheimer Stone
Rafaelweg 20
6114 BZ Susteren Nederland
Tel. 0046 449 1313
K.v.K. 14115645

Op onze site vindt u ook de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Weinheimer natuursteen® & unrgendenkteken.com®

https://www.weinheimernatuursteen.com/leverings-betalingsvoorwaarden/

Bij urngedenkteken.com vindt u de Colofon

https://www.urngedenkteken.com/home/colofon/

  • Bij een opdrachtgeving zullen wij ten alle tijden naar uw persoons en contact gegevens informeren en deze ook ten alle tijden in onze administratie verwerken

Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com®

  • Voor sommige gegevensverwerkingen heeft Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com® mogelijk aanvullende toestemming van U nodig. Deze toestemming zullen wij ten alle tijden vragen en vastleggen. Ook voor deze gegevens geldt dat u ten alle tijden het recht heeft om deze toestemming in te trekken en of uw gegevens te wijzigen.

Stichting M. & V.O.Weinheimer Stone
Rafaelweg 20
6114 BZ Susteren
Tel. (0031) 46 449 1313
k.v.k. nr. 14115645