Visie Gedenkplekken

M.&V.O. Weinheimer Stone ondersteund de visie “Gedenktekens: een blijvend eerbetoon. / Gedenkplekken: Tastbaar gedenken”.

Wie een dierbare verliest, wil zijn gevoelens vastleggen in een blijvende herinnering. Al duizenden jaren richt de mens gedenktekens op ter nagedachtenis. De wijze waarop wij onze dierbaren herdenken is in de loop der eeuwen veranderd en is religieus en cultureel bepaald. Het gebruik van gedenktekens gaat terug tot in de oertijd, toen er al natuurstenen keien werden gebruikt ter markering van een graf. In Nederland zijn de hunebedden daarvan een voorbeeld. Nog steeds is het gebruik van natuursteen een van de meest gangbare manieren om een dierbare te gedenken.

Natuursteen is duurzaam en heeft een waardige, tijdloze uitstraling.

Er is veel veranderd sinds de tijd van de hunebedden. Tegenwoordig zijn gedenktekens steeds meer persoonlijke monumenten. Een gedenkplaats of gedenkteken biedt een tastbare plek om stil te staan bij uw herinneringen aan een overleden dierbare. Omdat is bewezen dat een gedenkplek helpt bij de rouwverwerking, hechten wij er grote waarde aan dat deze laatste rustplaats is vormgegeven op een manier die past bij de overledene en waar nabestaanden troost vinden.

Wanneer u of uw dierbare heeft besloten tot crematie, is een rust of herdenkingsplaats echter niet vanzelfsprekend. Het is mogelijk dat u nu of later toch behoefte heeft aan een tastbare plaats waar u de as van uw geliefde overledene wilt bewaren. Ook as bestemming is heel persoonlijk, de wens van de overledene is belangrijk, maar die van nabestaanden ook.

Tegenwoordig is er meer vraag naar urn gedenktekens en wordt hiervoor op de meeste begraafplaatsen gelegenheid geboden. Ook mag de urn tegenwoordig een bestemming in eigen tuin krijgen, waarbij de plek van een gedenkteken kan worden voorzien. Uiteraard is plaatsing van een sier urn in een nieuw of bestaand familiegraf ook mogelijk, net als plaatsing in een urnen muur. Op urngedenkteken.com informeren wij u graag over de mogelijkheden:

Wij hechten er grote waarde aan dat de laatste rustplaats is vormgegeven op een manier die past bij de overledene en waar nabestaanden troost kunnen vinden. Laat u goed voorlichten over de specifieke, lokale eisen van uw begraafplaats of kerkhof.

Begraafplaats / begraafpark: Begraafplaatsen ontwikkelen zich steeds meer tot begraafparken met een bredere publieke functie. Begraafparken zijn niet somber, maar nodigen juist uit om een bezoek te brengen. Hierover zijn Stichting M.&V.O. Weinheimer Stone en Weinheimer natuursteen® regelmatig in overleg met gemeenten, begraafplaats beheerders en kerkbesturen en diens kerkhof beheerders.

KENMERKEN VAN EEN BEGRAAFPARK ZIJN:

  • Mooi aangeklede locatie (veel groen, kunst)
  • Sociaal aspect (gesprek met lotgenoten etc.)
  • Cultureel aspect (weerspiegeling maatschappij, rondleidingen, lezingen, opendagen, herdenkingen, kunst-vormgeving)
  • Natuur & rust (wandeling, overdenkingen)
  • Historisch aspect (verbinding van begraafplaats in de gemeenschap en overledenen die betekenis hebben gehad voor bijvoorbeeld de stad, er zijn parken met een looproute langs de gedenkplekken van overleden bekende Nederlanders)

Meer informatie over revitalisering van kerkhof of begraafplaats, neem contact op met Stichting M. & V.O. Weinheimer Stone.

Stg. M.&.V.O. Weinheimer Stone en Weinheimer natuursteen® ondersteunen de initiateven van Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven en de initiatieven van Vereniging DI-Stone. Samen staan wij achter de visie “Gedenkplekken: tastbaar gedenken”