1e initiatief: Infozuil Salvatorplein Susteren

Op initiatief van dhr. Sjeng Custers is stichting M. & V.O. Weinheimer Stone in de persoon van Joep Weinheimer gaan kijken op welke wijze de maquette van het Salvatorplein verwerkt kon worden in een infozuil.

Het resultaat is een Cortenstaalzuil met Belfast Extra zwart graniet platen met hierin verwerkt de laser gravure van de maquette. Op deze wijze is het cultureel erfgoed van het oude Suëstra openbaar te bewonderen. Deze infozuil is in 2010 geplaatst hoek Salvatorstraat/Salvatorplein te Susteren.

(Meer info over laser gravures vindt u op www.weinheimernatuursteen.com onder de rubriek House Signs)

Deze Infozuil/Cultureel erfgoed van het oude Suëstra werd financieel mogelijk gemaakt door:

  • Familie Lei Denis
  • Myriam Dentener & Theo Opgenoord
  • Jean Reijnders
  • Familie Spiering
  • Familie Ophelders
  • Adje & Joep Weinheimer

De infozuil is 20 december 2009 aan alle donateurs gepresenteerd tijden een “borrel” in de showroom van Weinheimer Natuursteen.

5 juni 2010 is de infozuil door Deken Geurts onthuld en ingezegend onder grote belangstelling. Tevens is deze avond een ander initiatief onthuld en wel een gedicht van wijlen Piet Zits. Dit gedicht is eveneens middels laser techniek gemaakt in Belfast Extra graniet en heeft een mooi plaats gekregen onder de bomen aan het Salvatorplein nabij de ingang van Vastrada en het Stift.

PRODUCTEN
Sinds 1994 zijn wij gespecialiseerd op het gebied van grafmonumenten, gedenkstenen en aanverwante artikelen. Naast het reguliere aanbod urnen, kunnen wij u ook urnen aanbieden die geheel naar uw wens gerealiseerd kunnen worden.